Hjem

 


Energilogistikk er et energiselskap med hovedkontor i Haugesund.

 

Vi distribuerer propan over hele landet. I tillegg selger vi diesel og andre petroleumsprodukter.

 

Vi kan også tilby salg av ulike oppbevaringstanker samt service på gassanlegg i alle størrelser.

 

 

Propan fra Kårstø - verdens reneste

 

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat/lettolje fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel.

 

Rundt 30 felt er knyttet opp til Kårstø via rørledninger. Daglig strømmer millioner av kubikkmeter gass og kondensat/lettolje inn til anlegget. Der blir de tyngre komponentene skilt ut. Resten, som kalles tørrgass eller salgsgass, blir sendt videre i rør til kontinentet.  

 

Sikkerhetsdatabladet for produktet, propan, kan lastes ned her.

 

 

 

PROPAN

Vi leverer propan til bolig- og industrikunder over hele landet. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

SERVICE

Vi tilbyr salg og utleie av alle typer gasstanker og service på gassanlegg i alle størrelser. 

 

 

 

 

FJERNAVLESING

Fjernavlesing av gasstanken tilbys kostnadsfritt. Med denne løsningen vil vi til enhver tid få oversikt over gassnivået i gasstanken. .

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE